Zaujímavosti

Zajtra nastane zimný slnovrat: Čo znamenal pre vikingov?

slnovrat

Zimný slnovrat bol v dávnych časoch dôležitou udalosťou, ktorá znamenala zvrat v cykle ročných období a označovala začiatok zimy. Pre vikingov, moreplavcov a dobyvateľov, mala táto udalosť osobitný význam a viedla k organizácii rôznych tradícií a rituálov. Tento rok pripadol zimný slnovrat na dátum 22. decembra, a teda piatok.

Úlomky histórie

Pre vikingov bol zimný slnovrat časom, keď sa svetlo začalo vraciať do ich životov. Po dlhých mesiacoch krátkych dní a dlhých nocí bol príchod zimného slnovratu vnímaný ako symbol nádeje a nového začiatku. Keďže vikingovia žili v tvrdých podmienkach severského podnebia, príchod zimného slnovratu prinášala sľub blížiacich sa teplejších mesiacov a lepších životných podmienok.

S týmto obdobím sa zároveň dialo aj viacej tých už spomenutých tradícií. Medzi ne patrili napríklad veľkolepé vikingské pohreby, keďže sa v tom čase verilo, že hranica medzi svetom mŕtvych a živých je najtenšia, preto sa môžu pozostalí spojiť so svojimi zosnulými. Ďalej sa konali rôzne obety, čo bola bežná vikingská náboženská prax. Počas zimného slnovratu zvykli byť obetované zvieratá alebo aj cenné predmety, s nádejou na priaznivé podmienky a požehnanie v nadchádzajúcom roku.

Napriek tvrdým podmienkam zimy si vikingovia na zimný slnovrat radi pripravili zábavné aktivity. K tým patrilo hranie tradičných hier, spev, tanec a rozprávanie príbehov. Zimný slnovratale znamenal pre vikingov aj praktické úlohy, pretože to bol samozrejme čas, keď bolo nutné byť v bezpečí a teple. Takisto v mnohých oblastiach znamenala zima aj obdobie, kedy sa vikingovia pripravovali na možné boje alebo nájazdy. Bolo potrebné zabezpečiť svoje zásoby a ochrániť osady pred možnými hrozbami.

Okrem všetkých týchto významov má zimný slnovrat aj jeden, ktorý je stále aktuálny aj v súčasnosti. Ide totiž o oficiálny astronomický začiatok zimy, ktorý je však podľa kalendára už od 1. decembra.

COVER PHOTO: Pixabay.com/jplenio

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *